...

Eyecatch Design

Citymagazine website

Geert De Lombaerde bezieler van Citymagazine kwam bij ons met de vraag een website te ontwikkelen die een naadloze online extensie van zijn gedrukte magazine zou zijn. De opzet was dat de artikels die in het gedrukte magazine stonden ook online te kunnen aanbieden aan het brede publiek. Het resultaat is een dynamische website die perfect in lijn ligt met de identiteit van CityMagazine, met een focus op eenvoud en gebruiksvriendelijkheid.

www.citymagazine.be

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.