...

Eyecatch Design

KB Projects

We hebben het voorrecht gehad om aan een opmerkelijk project te werken voor KB Projects, een bedrijf dat gespecialiseerd is in totaalrenovatie. Onze samenwerking resulteerde in een complete rebranding, inclusief een grondige herziening van hun website.

De uitdaging was om de kernwaarden en expertise van KB Projects te belichamen, terwijl we een frisse, moderne uitstraling creëerden die aantrekkelijk is voor hun doelgroep. Het eindresultaat was een responsieve website die niet alleen het volledige scala aan diensten van KB Projects benadrukt, maar ook voorzien is van een uitgebreide verzameling foto’s van hun realisaties.

www.kbprojects.be

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.