...

Eyecatch Design

A5 2-luik

Een van mijn recente projecten was het ontwerpen van een A5 2-luik voor KB Projects in Loppem. Dit toonaangevende renovatiebedrijf wilde al hun specialiteiten op een aantrekkelijke en informatieve manier presenteren. Mijn doel was om een evenwichtige mix van esthetiek en informatie te creëren. Door zorgvuldige keuzes in kleur, typografie en beeldmateriaal heb ik de diverse takken van KB Projects op een heldere en samenhangende manier weergegeven.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.