...

Eyecatch Design

Ruilwinkeltje

In het verleden hebben we het genoegen gehad om voor stad Oudenburg al enkele opmerkelijke projecten te verwezenlijken. Recent mochten we in opdracht van het “Huis van het Kind” een flyer met bijbehorende vlag ontwerpen ter promotie van het Ruilwinkeltje.

Het Ruilwinkeltje, een hartverwarmend initiatief waar mensen baby- & peuterkledij en speelgoed kunnen schenken aan minderbedeelden, inspireerde ons tot een creatief concept dat de essentie van solidariteit en gemeenschap belichaamt.

We zijn verheugd om het resultaat van deze samenwerking met u te delen en nodigen u uit om een kijkje te nemen naar het eindproduct.

Wens je meer te weten of dit project neem dan eens een kijkje op https://www.oudenburg.be/nieuws/ruilwinkeltje-voor-kwetsbare-gezinnen

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.