...

Eyecatch Design

valentijnsactie Oostende

Valentijnsactie

Economisch Huis Oostende organiseerde een actie om Oostendenaars aan te zetten lokaal hun valentijnscadeau aan te kopen. Mensen die lokaal kochten kregen bij hun aankoop een liefdesgedicht die vergezeld ging met bloemzaden.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.